Memòria Català 2017

CONTINGÈNCIES COMUNES L’increment de l’absentisme laboral registrat durant l’exercici 2017 ha comportat que el percentatge de la despesa d’Incapacitat Temporal sobre les quotes meritades en contingències comunes ascendís fins al 99,46 % 2016 2017 % CREIX. S/16 Despesa IT-CC compte d’altri 251,65 294,46 17,01 % Quotes meritades 228,37 262,72 15,04 % % sobre quotes meritades 110,19 % 112,08 % 1,71 % Despesa IT-autònoms 49,37 51,28 3,86 % Quotes meritades 79,97 84,91 6,17 % % sobre quotes meritades 61,74 % 60,39 % -2,17 % Despesa IT-CC total 301,02 345,74 14,86 % Quotes meritades 308,34 347,63 12,74 % % sobre quotes meritades 97,63 % 99,46 % 1,88 % Evolució % despesa d’incapacitat temporal sobre quotes Nota: imports en milions d’euros 29 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=