Memòria Català 2017

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER RISC DURANT L’EMBARÀS I DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL Durant l’exercici 2017, s’ha mantingut el nombre de casos reconeguts per MC MUTUAL i, també, els imports satisfets en concepte de prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural. CURA DE MENORS AFECTATS PEL CÀNCER O UNA ALTRA MALALTIA GREU Amb aquesta prestació, a MC MUTUAL hem seguit facilitant ajuda als treballadors i treballadores de les nostres empreses mutualistes amb fills afectats pel càncer o per una altra malaltia greu. Durant el 2017, hem gestionat 170 noves prestacions i hem abonat 5.054.620 euros per aquest concepte. Al tancament de l’exercici, 284 prestacions continuaven vigents. 2017 2016 Nombre casos risc durant l’embaràs 6.323 6.325 Import satisfet 28.926.308 28.612.299 Nombre casos risc durant la lactància natural 22 28 Import satisfet 174.116 207.878 TOTAL CASOS 6.345 6.353 TOTAL IMPORT 29.100.424 28.820.177 2017 2016 EXPEDIENTS CONCEDITS 170 147 EXPEDIENTS VIGENTS EN ACABAR L’ANY 284 232 IMPORT SATISFET 5.054.620 3.905.446 Prestacions per cura de menors afectats pel càncer o per una altra malaltia greu Prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=