Memòria Català 2017

Pel que fa a la cobertura de contingències professionals dels treballadors coberts, el 2017 van ser 1.156.778, cosa que significa un increment d’un 5,92 % respecte al 2016. D’aquests treballadors, 39.291 eren autònoms (un 18,32 % del total d’autònoms), i 1.117.487, treballadors per compte d’altri. o o Més població protegida: 1.156.778 (+ 5,92 %) h h 1.117.487 treballadors per compte d’altri h h 39.291 treballadors autònoms (18,32 % sobre el total d’autònoms) h h 166.031 empreses cobertes en Contingències professionals En l’exercici de 2017, MC MUTUAL tenia 1.104.465 treballadors coberts per contingència comuna, una xifra un 7,05 % superior respecte a l’any anterior. 214.423 eren autònoms i 890.042 treballadors per compte d’altri, que representaven un 79,65 % sobre la població total coberta per l’organització. També va créixer el nombre d’empreses que van confiar en MC MUTUAL per tenir cura del seu equip humà en malalties comunes i en accidents no laborals. El 2016, representaven el 76,34 % de la cartera de l’entitat. Amés, dels 214.423 treballadors autònoms protegits, un 13,87 % té la cobertura addicional de la prestació del cessament d’activitat (29.733 treballadors autònoms). CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS La taxa de sinistralitat ha disminuït un 3,85 %. Fem notar que la tendència creixent de la sinistralitat dels darrers anys, derivada de l’augment de l’ocupació, sembla que s’estabilitza. 2012 2014 2016 2013 2015 2017 9,39 % 9,37 % 9,51 % 9,65 % 9,88 % 9,50 % Evolució taxa sinistralitat sobre població protegida mitjana 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=