Memòria Català 2017

GRI 414: Avaluació social dels proveïdors 2016 414-1 Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d’acord amb els criteris socials 69-70 Pràcticament el 100 % dels proveïdors passen pel plec de clàusules socials segons contractació pública. 414-2 Impactes socials negatius en la cadena de subministrament i mesures MC MUTUAL està subjecta a la normativa de contractes del sector públic Compliment socioeconòmic GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 61-63 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 61-63 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 61-63 419-1 Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social i econòmic No s’ha produït cap incompliment de la normativa en els àmbits social i econòmic Responsabilitat de producte Salut i seguretat dels clients GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 76-79 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 81-83 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 81-83 GRI 416: Salut i seguretat dels clients 2016 416-1 Avaluació dels impactes en la salut i seguretat de les categories de productes o serveis 81-83 416-2 Casos d’incompliment relatius als impactes en la salut i la seguretat de les categories de productes i serveis No s’ha produït cap incompliment relatiu als impactes en la salut i seguretat de les categories de productes i serveis Privadesa del client GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 82 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 82 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 82 GRI 418: Privadesa del client 2016 418-1 Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privadesa del client i de la pèrdua de les seves dades No s’ha produït cap reclamació Estàndard GRI Informació sobre l’acompliment de la gestió i els indicadors Pàgina/es o enllaços Omissions 164

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=