Memòria Català 2017

CATEGORIA: SOCIAL Pràctiques laborals Salut i seguretat laboral GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 90 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 90-92 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 90-92 GRI 403: Salut i seguretat en el treball 2016 403-1 Representació dels treballadors en comitès formals treballador-empresa de salut i seguretat 100 % dels treballadors. Es disposa de 6 comitès de salut i seguretat. 403-2 Tipus d’accidents i taxes de freqüència d’accidents, malalties professionals, dies perduts, absentisme i nombre de morts per accident laboral o malaltia professional 92 GRI 403: Salut i seguretat en el treball 2016 403-3 Treballadors amb alta incidència o alt risc de malalties relacionades amb la seva activitat Nombre persones exposades Risc biològic = 42,9 % Nombre persones exposades Radiacions ionitzants = 12,6 % 403-4 Temes de salut i seguretat tractats en acords formals amb sindicats 100 % A l’article 39 de l’"Acord general de les condicions laborals per al personal d’MC MUTUAL" s’estableix la formació d’un Comitè de Seguretat i Salut Estatal. No discriminació GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 88-90 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 88-90 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 88-90 GRI 406: No discriminació 2016 406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses No s’han produït casos de discriminació SOCIETAT Avaluació social dels proveïdors GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 63, 69-70, 89 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 63, 69-70 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 63, 69-70 Estàndard GRI Informació sobre l’acompliment de la gestió i els indicadors Pàgina/es o enllaços Omissions 163 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=