Memòria Català 2017

TEMES MATERIALS CATEGORIA: ECONOMIA Rendiment econòmic GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 98 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 98 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 98 GRI 201: Rendiment econòmic 2016 201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 103-118 201-2 Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats que deriven del canvi climàtic No s’han produït riscos/ oportunitats amb implicacions financeres 201-3 Obligacions del pla de beneficis definits i altres plans de jubilació 88, 90, 92 201-4 Assistència financera rebuda del govern No s’aplica perquè no és una assistència financera; només gestionem els recursos. Anticorrupció GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 59-61 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 59-61 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 59-61 GRI 205: Anticorrupció 2016 205-1 Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la corrupció 59-61 205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció 61 205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures preses 61 CATEGORIA: MEDI AMBIENT Materials GRI 103: Enfocament de gestió 2016 103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura 98 103-2 Enfocament de gestió i els seus components 98 103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 98 GRI 301: Materials 2016 301-1 Materials utilitzats per pes o volum 98-102 301-2 Entrades reciclades utilitzades No escau. MC MUTUAL no reutilitza cap entrada en prestar els seus serveis. 301-3 Productes reutilitzats i materials d’envasat No escau. MC MUTUAL no utilitza productes ni materials d’envasat recuperats en la seva activitat. Estàndard GRI Informació sobre l’acompliment de la gestió i els indicadors Pàgina/es o enllaços Omissions 161 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=