Memòria Català 2017

GRI 102: Continguts generals 2016 PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS 102-40 Llista de grups d’interès 62 102-41 Acords de negociació col·lectiva El 100 % dels treballadors està cobert pel conveni col·lectiu 102-42 Identificació i selecció dels grups d’interès 62 102-43 Enfocament per a la participació dels grups d’interès 63-66 102-44 Temes i preocupacions clau esmentats 61 PRÀCTIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’INFORMES 102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats 103 102-46 Definició dels continguts dels informes i les cobertures del tema 70-73 102-47 Llistat de temes materials 72-73 102-48 Reexpressió de la informació Aquesta és la primera memòria que l’organització elabora segons els criteris establerts pels estàndards GRI. 102-49 Canvis en l’elaboració d’informes Aquesta és la primera memòria que l’organització elabora segons els criteris establerts pels estàndards GRI. 102-50 Període objecte de l’informe Període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017. 102-51 Data de l’últim informe Aquesta és la primera memòria que l’organització elabora segons els criteris establerts pels estàndards GRI. 102-52 Cicle d’elaboració dels informes Anual. 102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l’informe 118 102-54 Declaració d’elaboració de l’informe de conformitat amb els estàndards GRI 118 102-55 Índex de continguts GRI 119-128 102-56 Verificació externa Vegeu informe d’auditoria a la pàgina 174 Estàndard GRI Informació sobre l’acompliment de la gestió i els indicadors Pàgina/es o enllaços Omissions 160

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=