Memòria Català 2017

GRI 102: Continguts generals 2016 102-21 Consulta a grups d’interès sobre temes econòmics, ambientals i socials 70-73 102-22 Composició del màxim òrgan de govern i els seus comitès 43-55 102-23 President del màxim òrgan de govern 44-47 102-24 Nomenament i selecció del màxim òrgan de govern 44-47 102-25 Conflictes d’interessos 44-47, 57-62 102-26 Funció del màxim òrgan de govern en la tria de propòsits, valors i estratègies 44-47 102-27 Coneixements col·lectius del màxim òrgan de govern 44-47 102-28 Avaluació del rendiment del màxim òrgan de govern 44-47 102-29 Identificació i gestió d’impactes econòmics, ambientals i socials 44-47 102-30 Eficàcia dels processos de gestió del risc 44-47 102-31 Avaluació de temes econòmics, ambientals i socials 44-47 102-32 Funció del màxim òrgan de govern en l’elaboració d’informes de sostenibilitat 44-47 102-33 Comunicació de preocupacions crítiques 44-47 102-34 Naturalesa i nombre total de preocupacions crítiques No es van transmetre informacions rellevants 102-35 Polítiques de remuneració La retribució dels membres de la Junta Directiva està regulada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 102-36 Procés per determinar la remuneració La retribució dels membres de la Junta Directiva està regulada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 102-37 Participació dels grups d’interès en la remuneració La retribució dels membres de la Junta Directiva està regulada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. 102-38 Ràtio de compensació total anual Informació no disponible per motius de confidencialitat 102-39 Ràtio de l’increment percentual de la compensació total anual Informació no disponible per motius de confidencialitat Estàndard GRI Informació sobre l’acompliment de la gestió i els indicadors Pàgina/es o enllaços Omissions 159 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=