Memòria Català 2017

PATRIMONI NET I PASSIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 C) PASSIU CORRENT 91.364.655,45 83.323.838,28 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 33.770.519,46 30.247.488,68 II. DEUTES A CURT TERMINI 1.248.293,94 876.976,18 4. Altres deutes 1.248.293,94 876.976,18 IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 56.345.842,05 52.199.373,42 1. Creditors per operacions de gestió 3.886.404,31 6.735.459,87 2. Altres comptes per pagar 48.481.028,91 41.533.588,81 3. Administracions públiques 3.978.408,83 3.930.324,74 V.AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 511.005.676,12 536.882.493,41 155 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=