Memòria Català 2017

PATRIMONI NET I PASSIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 A) PATRIMONI NET 418.712.146,90 453.318.655,13 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 413.323.952,13 447.466.376,99 1. Reserves 318.046.452,92 329.022.159,52 2. Resultats d’exercicis anteriors 85.004.168,65 119.338.289,46 3. Resultats d’exercici 10.273.330,56 -894.071,99 III.AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR 5.388.194,77 5.852.278,14 2. Actius financers disponibles per a la venda 5.388.194,77 5.852.278,14 IV.ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 928.873,77 240.000,00 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 928.873,77 240.000,00 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00 153 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=