Memòria Català 2017

ACTIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 B) ACTIU CORRENT 7.994.701,74 7.434.712,60 I.ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 0,00 0,00 II. EXISTÈNCIES 0,00 0,00 III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 1.470.083,78 1.939.521,53 2. Altres comptes per cobrar 1.337.264,19 1.023.341,74 3. Administracions públiques 132.819,59 916.179,79 V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 46.817,01 698.450,21 2. Crèdits i valors representatius de deute 45.957,44 685.186,81 4. Altres inversions financeres 859,57 13.263,40 VI.AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 6.477.800,95 4.796.740,86 1. Altres actius líquids equivalents 6.200.025,83 4.550.050,45 2. Tresoreria 277.775,12 246.690,41 TOTAL ACTIU (A+B)..... 24.826.608,42 24.374.215,78 BALANÇ PATRIMONI PRIVATIU (Continuació) 150

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=