Memòria Català 2017

PATRIMONI NET I PASSIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 A) PATRIMONI NET 23.886.551,86 24.062.719,98 I. PATRIMONI APORTAT 0,00 0,00 II. PATRIMONI GENERAT 23.886.551,86 24.062.719,98 1. Reserves 24.106.170,15 24.464.624,60 2. Resultats d’exercicis anteriors -43.450,17 -2.264.320,46 3. Resultats d’exercici -176.168,12 1.862.415,84 III.AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR 0,00 0,00 IV.ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 0,00 0,00 B) PASSIU NO CORRENT 928.873,77 240.000,00 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI 928.873,77 240.000,00 II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00 149 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=