Memòria Català 2017

ACTIU 2017 REEXPRESSAT EXERCICI 2016 A) ACTIU NO CORRENT 16.831.906,68 16.939.503,18 I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 0,00 0,00 II. IMMOBILITZAT MATERIAL 342.807,00 373.111,05 5. Altre immobilitzat material 342.807,00 373.111,05 III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 8.082.866,64 8.130.350,00 1. Terrenys 4.671.037,15 4.674.531,07 2. Construccions 3.411.829,49 3.455.818,93 IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 0,00 0,00 V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 8.406.233,04 8.436.042,13 1. Inversions financeres en patrimoni 70.189,25 70.857,37 2. Crèdits i valors representatius de deute 8.200.625,70 8.229.766,67 4. Altres inversions financeres 135.418,09 135.418,09 VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG TERMINI 0,00 0,00 BALANÇ PATRIMONI PRIVATIU 148

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=