Memòria Català 2017

RESULTATS DE L’EXERCICI El resultat obtingut per MC MUTUAL col·laborant amb la Seguretat Social el 2017 ha ascendit a 10.449.498,68 euros (guanys), la qual cosa suposa una important millora respecte al resultat de l’any anterior, 4.678.391,36 euros (pèrdues). El resultat d’exercicis anteriors ha arribat als 52.750.265,80 euros (guanys) el 2017. Per tant, la suma de les dues magnituds determina que el resultat de l’exercici 2017 hagi assolit els 63.199.764,48 euros, la qual cosa suposa un increment del 88 % respecte als 33.610.990,08 euros de l’exercici anterior. Els motius principals d’aquest increment han estat: o o Els ingressos per cotitzacions socials corrents han augmentat en 80.159.943,41 euros (un 9,94 %) a causa de: 1. L’augment del 8,43 % de les quotes de contingències professionals (AT), 41.197.121,56 euros, resultat de l’increment del 5,92 % de la població protegida mitjana de CP, així com d’un 2,35 % de la cotització mitjana. 2. L’augment del 12,74 % en les quotes de la incapacitat temporal per contingències comunes (CC), de 39.287.966,10 euros, originat per un augment d’un 15,04 % de les quotes dels treballadors per compte d’altri i del 6,17 % de les dels treballadors autònoms. 3. Els ingressos pel cessament de l’activitat dels treballadors autònoms (CATA) s’han reduït en un 3,60 %, un total de 325.144,25 euros. o o Ha seguit la tendència de creixement de la despesa per incapacitat temporal d’anys anteriors fins a arribar al 12,98 % (46.871.918,35 euros), imputable bàsicament a les contingències comunes (44.724.240,11 euros), partida que ha crescut un 14,86 % i absorbeix el 99,45 % de les quotes meritades per aquesta contingència. o o També convé assenyalar l’important increment del cost de la prestació en els supòsits de risc per embaràs i lactància natural, així com del de la de la cura de menors amb malaltia greu, un 4,37 %, 1.429.420,98 euros d’increment, conseqüència de la progressiva difusió del coneixement d’aquestes prestacions entre la població treballadora. o o S’ha incrementat el cost de les subvencions suportatper l’entitatenun3,17%(2.722.498,85 euros) a causa de l’augment dels capitals cost dels accidents de treball amb resultat 138

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=