Memòria Català 2017

Residus sanitaris El tractament d’aquests residus varia substancialment en funció de l’origen i dels materials que els componen: o o Els residus sòlids urbans i els residus sanitaris assimilables a urbans, que es generen en les àrees en què no es realitzen activitats sanitàries o sense risc específic d’infecció, són envasats i eliminats seguint les pautes que marca la legislació vigent. o o Els residus sanitaris especials i els residus de naturalesa química tenen requeriments específics des del punt de vista sanitari i mediambiental, tant si s’han produït dins com fora del centre sanitari. Per això s’han de recollir en recipients rígids d’un sol ús, imperforables i impermeables, degudament identificats, i els ha de subministrar i recollir una empresa gestora autoritzada, que el 2017 ha estat CONSENUR. Els últims anys, hem aconseguit eliminar els residus de naturalesa química gràcies a haver dotat tots els centres d’MC MUTUAL amb equips de radiologia digital. El 2017, hem recollit 4.076.422 imatges radiològiques digitals i 124.242 estudis radiològics, i incloem en la història clínica dels nostres pacients totes les proves d’imatge fetes a centres concertats aliens, per tal de facilitar la interconsulta entre els professionals sanitaris de la nostra entitat. 2017 2016 Centres assistencials 4.376,76 kg (brut) 4.788 litres Clíniques MC MUTUAL 12.243,87 kg (brut) 8.152 litres Volum de residus sanitaris reciclats el 2017 Impacte ambiental Impacte evitat Impacte total Esgotament dels combustibles fòssils 709 -249.304 -248.595 Toxicitat humana 1090 -4.372.289 -4.371.199 Petjada de carboni 682 -341.655 -340.973 Formació de partícules 1060 -623.431 -622.372 Esgotament de minerals 1009 -2.618.880 -2.617.871 Radiacions ionitzants 655 -342.536 -341.882 Anàlisi d’impactes (en kg equivalents) 135 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=