Memòria Català 2017

La recollida i el tractament de material obsolet o que no funciona, com faxos, fotocopiadores i altres dispositius, va a càrrec de diferents empreses proveïdores homologades i que compleixen el requisit d’estar associades a la fundació ECOFIMÁTICA, una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu principal de protegir el medi ambient gestionant correctament els residus generats pels equips rebutjats. Cal destacar que els equips informàtics que es donen de baixa a MC MUTUAL es lliuren a l’Associació sense ànim de lucre Andròmines, dins de la iniciativa Planeta Material Donado. Aquesta entitat, que treballa per a la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió, disposa dels certificats de gestió ambiental ISO 14001:2004 i EMAS. En total, han rebut 55 ordinadors portàtils, 498 monitors, 18 impressores i 28 faxos que hem donat de baixa aquest 2017 de les nostres instal·lacions. Residus d’aparells elèctrics i electrònics El 2017, s’ha incorporat la novetat d’un servei de gestió integral de residus d’aparells elèctrics i electrònics que consistia en: o o La retirada dels residus a les oficines d’MC MUTUAL. o o L’esborrament segur de la informació continguda en totes les unitats de memòria dels equips lliurats. o o Les tasques de preparació per a la reutilització dels equips. o o L’enviament al gestor final dels residus no reutilitzables. o o El lliurament dels certificats de gestió de tots els processos d’acord amb la normativa vigent. o o L’elaboració de l’informe anual de gestió sostenible de residus. La gran majoria dels equips poden tenir una segona vida, de manera que sempre intentem recuperar- los i que es tornin a fer servir. I, si no pot ser, que es desmantellin i es reciclin en un cercle continu. D’aquesta manera, MC MUTUAL aposta per un ús eficient dels recursos en línia amb les actuals prioritats polítiques de la Unió Europea i amb les propostes legislatives sobre residus que estableixen nous objectius obligatoris dirigits a reduir-ne la generació, garantir un millor control de la gestió, fomentar la reutilització i millorar el reciclatge en tots els països de la Unió Europea (UE). Per tant, aquests nous objectius i normes fomentaran una economia més circular, impulsaran el creixement i l’ocupació, protegiran el nostre medi ambient, impulsaran la sostenibilitat i milloraran la salut i el benestar de les persones. A continuació, es presenten els resultats d’aquesta primera col·laboració durant l’exercici de 2017, en què s’inclou l’Anàlisi de Cicle de Vida dels processos de reutilització, gràcies als treballs elaborats en el marc del projecte europeu LIFE+ ecoRaee. Durant l’any 2017, es van retirar pantalles LCD a 58 oficines d’MC MUTUAL. En total, s’han retirat 3.921 kg de RAEE, corresponents íntegrament a pantalles LCD amb el següent codi LER-RAEE, d’acord a la nomenclatura que estableix el 133 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=