Memòria Català 2017

2016 2017 Paper i cartró 99.218 kg 94.032 kg Envasos i plàstic 28.113 kg 30.157 kg Piles 50 kg 30 kg Taps 1.580 kg 1.215 kg Residu voluminós 110 kg 2.475 kg Reciclatge i destrucció de materials per gestor autoritzat Reciclatge de tòners i cartutxos Dades estimades 2015 2016 2017 Tòners i cartutxos* 1.755 kg 2.445 kg 2.096 kg les bones pràctiques i la sensibilització en temes mediambientals, de reciclatge i de consum racional d’energies i materials. A causa de la nostra activitat assistencial, revisem contínuament el funcionament dels aparells de raigs X. Fem controls sensitomètrics i d’emissió de la radiació emesa mitjançant els dosímetres que porta el personal sanitari, que fa servir els aparells per assegurar que es mantinguin dins dels límits permesos. Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, la nostra activitat fa que generem residus d’oficina i residus sanitaris, principalment. El control i el seguiment del reciclatge d’aquests residus formen part de l’interès d’MC MUTUAL per millorar la nostra gestió ambiental. Residus d’oficina Tots els centres amb més volum de personal disposen de contenidors de reciclatge separats. El tractament dels residus varia segons la ubicació, la dimensió i la normativa local de cada centre. Els residus s’aboquen als contenidors municipals segons cada tipus de material i, en determinats casos, se’n gestiona el reciclatge a través d’entitats autoritzades. Més d’un 50 % dels nostres centres —on treballa més d’un 80 % de la nostra plantilla— col·laboren amb gestors de residus. * En aquest cas es refereix al 100 % dels consumits a l’entitat 132

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=