Memòria Català 2017

Fruit del compromís amb la conservació del medi ambient i la gestió responsable dels recursos, a MC MUTUAL ens esforcem per minimitzar l’impacte ambiental que genera la nostra activitat. Vam comunicar aquest compromís en la nostra primera memòria de sostenibilitat de l’any 2006. S’han fet auditories energètiques i, gràcies al pla d’eficiència energètica, s’estan calculant ràtios d’eficiència energètica per metre quadrat de cada centre. Està previst crear un comitè de gestió d’energia que establirà plans d’acció. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA El consum energètic, que, d’acord amb el volum de la nostra activitat, ha augmentat en els darrers anys, és un dels aspectes prioritaris de la nostra gestió ambiental. Per aquest motiu, treballem per millorar l’eficiència energètica dels nostres centres i aconseguir un subministrament d’energia segur, sostenible i competitiu. Els principals consums d’MC MUTUAL són d’energia elèctrica, gas natural i aigua. AMCMUTUAL ens esforcem per minimitzar l’impacte ambiental que genera la nostra activitat Tipus energia Consum anual 2016 Conversió a tones CO 2 2016 Consum Anual 2017 Conversió a tones CO 2 2017 Electricitat 7,515 GWh 27.054 GJ 30 7,678 GWh 27.641 GJ 40 Gas natural 0,348 GWh 1.245 GJ 88 0,335 GWh 1.206 GJ 84 Aigua (xarxa) 21.028 m 3 84 21.210 m 3 85 Total 28.308 GJ 202 28.847 GJ 209 Consum anual per font NOTES: 1. Per a la conversió d’energia a CO 2 s’utilitzen els factors de pas del document "Proposta de document reconegut, factors d’emissió de CO 2 i coeficients de pas a energia primària de diferents fonts d’energia final consumides en el sector edificis a Espanya". Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic. Versió 03/04/2014 2. Per a la conversió de consum d’aigua a CO 2 s’ha pres el factor de pas proposat en la iniciativa RSCO2 del Govern de la Regió de Múrcia. 2014 3. Als exercicis 2016 i 2017, la major part del subministrament elèctric ha estat d’origen renovable. Per tant, només s’han aplicat els factors de pas a CO 2 al percentatge d’energia elèctrica d’origen no renovable sobre el total d’electricitat consumida, que ha estat l’1 % el 2016 i l’1,3 % el 2017. 129 Memòria MC MUTUAL 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=