Memòria Català 2017

o o (b) preguntant als professionals sanitaris si les actuacions que fem per millorar la qualitat tenen un impacte en les activitats sanitàries quotidianes. A continuació, revisem els instruments específics que utilitzem per avaluar el seguiment en l’avaluació de la qualitat sanitària. a. Indicadors clau de Qualitat Sanitària 2017 - 2019 Els indicadors els agrupem en els cinc grans blocs definits al nostre Pla de Qualitat Sanitària. Bloc d’indicadors 1 > Seguretat del Pacient El seguiment del sistema de gestió per a la seguretat dels pacients està integrat en el marc de la norma UNE 179003, a través de l’anàlisi del quadre de comandament de seguretat. Indicador 2016 2017 Estàndard Infecció postquirúrgica 0,39 % 0,21 % 1 % Índex de complicacions anestèsiques 0,28 % 0,22 % 1 % Grau d’aplicació del full de verificació de cirurgia segura 90 % 91 % 100 % Compliment de les accions destinades a millorar el Mapa de riscos per a la seguretat del pacient 75 % 76 % >75 % Nombre de notificacions fetes a la plataforma Sistema de Notificació d’Esdeveniments Adversos 56 64 10 % Índex de recaigudes 5 % 3,8 % <10 % Assoliments dels programes de seguretat del pacient implantats a MC MUTUAL: • Increment destacable de la qualitat dels registres en la Història Clínica Informatitzada. • La infecció postquirúrgica ha mostrat valors molt baixos i inferiors a l’estàndard marcat per les societats científiques. • Mantenimel percentatge de compliment de les accions destinades a reduir els riscos per als pacients derivats de l’activitat sanitària. 106

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=