Memòria 2016

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL MC MUTUAL afavoreix la formació i la millora contínua del seu equip humà, mitjançant el disseny d’un itinerari específic, en funció del lloc de treball que ocupa cada persona. Tots els empleats i les empleades que s’incorporen a l’organització reben formació, a través un Pla d’Acollida i, anualment, es planifiquen les accions de formació, identificant les necessitats específiques de cada col·lectiu i analitzant l’impacte de la formació oferta en l’exercici anterior. El 2016, es van organitzar 383 accions grupals i individuals en què van participar 6.305 persones i a les quals es van dedicar 41.501,25 hores, el que suposa unes 23,05 hores per empleat. De les persones formades, un 65,16 % van ser dones i un 34,84 % homes, un percentatge proporcional a la seva presència a la plantilla de l’organització. A MC MUTUAL, la formació es duu a terme de manera presencial, a distància o blended i, amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, majoritàriament, es planifiquen en horari laboral. La formació s’ofereix per igual a tot l’equip humà de l’organització i, el 2016, la mitjana de satisfacció obtinguda després de les diferents accions de formació va ser de 8,81 sobre una puntuació màxima de 10. FOMENT DEL BENESTAR MC MUTUAL garanteix l’estabilitat laboral del seu equip humà, els proporciona una retribució justa i beneficis que contribueixen a la conciliació de la vida laboral i familiar. RETRIBUCIÓ FLEXIBLE EL 2016 CONCEPTE EMPLEATS IMPORT TOTAL ASSEGURANÇA MÈDICA 778 684.742 XEC LLAR D’INFANTS 54 110.292 BITLLET TRANSPORT 228 116.753 FORMACIÓ 32 17.150 ASSEGURANÇA DENTAL 25 4.490 TOTAL 933.427 95 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=