Memòria 2016

La satisfacció a les clíniques MC MUTUAL també s’avalua de manera específica, demanant l’opinió dels pacients que reben l’alta als centres hospitalaris de la mútua. El 2016, van respondre aquest qüestionari 1.551 pacients, que van puntuar amb un 9 sobre 10 l’atenció rebuda durant la seva hospitalització. Amb la mateixa finalitat, l’entitat va recollir les opinions expressades per la seva població protegida a través de 937 queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments. El temps mitjà de resposta va ser de 7 dies i, després estudiar-les de forma individualitzada, l’organització va posar en marxa 89 accions destinades a esmenar les possibles desviacions detectades, i a adaptar, al màxim, el seu servei a les sol·licituds formulades. QUEIXES, RECLAMACIONS, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS REBUTS Agraïments Queixes Reclamacions Suggeriments 223 214 465 596 3 5 131 122 2016 2015 92

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=