Memòria 2016

k k Notes de premsa: Com a mostra de la seva total transparència, MC MUTUAL també difon la màxima informació sobre el seu acompliment, tant a nivell nacional com local, traslladant als mitjans de comunicació tota la informació que pot resultar d’interès a la societat. k k Jornades i esdeveniments informatius: Amb l’objectiu de divulgar tota la informació relacionada amb els canvis normatius i l’activitat diària de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, l’entitat va organitzar 232 sessions informatives, 82 de les quals es van celebrar en col·laboració amb altres entitats. k k Campus en línia de formació en gestió administrativa: es van matricular 2.446 alumnes, que van cursar 4.818 formacions, sobre els tràmits més habituals que havien de fer amb la mútua i sobre les novetats legislatives que van impactar en el sector. Comunicació amb el seu equip humà La comunicació d’MC MUTUAL amb les persones de l’organització és propera, fluïda i bidireccional. A fi de facilitar el diàleg, l’entitat disposa de diverses eines i canals de comunicació: k k Sessions informatives: es va continuar amb l’organització d’aquestes reunions, adreçades a tot el personal de l’organització, en què el director general i els membres del Comitè Executiu van exposar l’acompliment de l’entitat en l’exercici anterior i els plans de futur per a aquest any i per al proper. k k Altres canals de comunicació de què disposa MC MUTUAL són: el portal corporatiu, on hi ha un espai dedicat a la Responsabilitat Social, el Rescataidees, una bústia interna de suggeriments que, el 2016, va rebre 275 propostes, una revista de comunicació interna i el confidencial PRL, un canal dissenyat per recollir els problemes interns de funcionament o relacionals que puguin presentar-se a l’organització. Al seu torn, l’entitat disposa de grups referents de comunicació, amb representació de tots els centres de l’entitat, la finalitat dels quals és recollir percepcions i opinions sobre la comunicació interna i proposar mesures per potenciar-la. Aquests grups estaven formats per 62 persones que pertanyien als diferents col·lectius que conformen l’organització. k k Enquestes periòdiques: Cada any, MC MUTUAL consulta el seu equip humà sobre els riscos psicosocials o el clima present a l’entitat. En l’últim trimestre de 2016, es va fer l’enquesta de riscos d’origen psicosocial. La mitjana de participació va ser del 77 % i la satisfacció d’un 7,73 sobre 10. k k L’entitat també implica les persones de l’organitzacióen lacelebracióde concursos de dibuix, per tal d’il·lustrar la felicitació 90

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=