Memòria 2016

Amb la mateixa finalitat d’estendre la seva aposta per una actuació responsable en la societat i entre els seus grups d’interès, l’organització avalua el compromís dels seus proveïdors en els àmbits de qualitat, respecte al medi ambient, seguretat i foment d’unes pràctiques d’ocupació justes i coherents amb els drets humans, en els concursos públics que convoca; i inclou una clàusula a través de la qual s’atorga un valor afegit a la proposició presentada pel licitador que, en el moment d’acreditar-ne la solvència tècnica, tingui en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat igual o superior al 2 %. ESTABLIMENT D’UNA BONA COMUNICACIÓ MC MUTUAL fomenta una comunicació transparent, veraç i basada en el diàleg amb tots els grups d’interès amb què interactua. És la millor manera de conèixer les seves expectatives i opinions, i poder oferir-los, en tot moment, la resposta més adient a les seves necessitats. Comunicació externa L’entitat proporciona informació sobre la seva activitat diària i les novetats que afecten el seu sector, i facilita les gestions i tràmits que cal fer amb lamútuamateixa i amb l’administració. Amb aquesta finalitat, dissenya i posa a disposició dels col·lectius amb què interactua eines que puguin ser-los d’utilitat. Així mateix, edita materials informatius en els quals fa servir imatges reals del seu propi equip humà, per tal d’oferir una imatge més propera de la companyia. Els canals de comunicació més utilitzats el 2016 van ser: k k Web corporatiu (www.mc-mutual.com) : El 2016, van visitar el web corporatiu 221.683 usuaris diferents, un 22,5 % més que l’any anterior, i es van visualitzar més de 1.292.760 pàgines. Amb l’objectiu d’oferir un servei més àgil i eficient a les empreses mutualistes i als assessors laborals que col·laboren amb la mútua, cada any s’incorporen millores i novetats a aquest entorn en línia. 86

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=