Memòria 2016

Així mateix, l’entitat forma part de la xarxa d’empreses en NUST (Nous Usos Socials del Temps), una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, ​que aplega més de 50 entitats per a reflexionar sobre els models econòmics i organitzatius actuals. El Pla d’Empresa Saludable i el programa integral de prevenció de la violència ocupacional també són dos exemples del compromís de l’organització amb la cura de la qualitat de vida del seu equip humà. En el desplegament de la seva estratègia de comunicació, l’entitat disposa de múltiples canals de comunicació interna, per tal de garantir la transmissió de la informació de manera eficaç, com per exemple el portal de l’empleat, accessible a totes les persones, o la creació del “referent de comunicació” en tots els centres. El 2016, MC MUTUAL tenia una plantilla mitjana formada per 1.858 professionals, dels quals un 66 % eren dones i un 33 % homes. L’equip humà es va mantenir estable en els darrers anys, a causa de les restriccions en la normativa que regula les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, que limitava la contractació de nou personal, i atesa la congelació salarial, que no permetia que augmentés la massa salarial del conjunt d’empleats d’MC MUTUAL. Al tancament de l’exercici, la mitjana d’edat de les persones que treballaven a l’organització era de 45,4 anys, i la seva antiguitat era de 15 anys. Un 95,92 % dels treballadors tenien un contracte estable, i un 2,40 % eren persones que tenien algun tipus de discapacitat. HOMES DONES TOTAL 2016 620 1238 1858 2015 635 1219 1854 2014 619 1202 1821 COMPOSICIÓ DE L’EQUIP HUMÀ INDICADORS CLAU 2016 Estabilitat en l’ocupació indefinida 95,92 % Nombre d’empleats 1.858 Hores de formació/empleat 23,05 Inversió en formació a l’empleat (en euros) 201,02 Índex d’absentisme 3,36 Antiguitat mitjana en la plantilla 14,99 Percentatge d’empleats amb discapacitat 2,40% Antiguitat mitjana en la plantilla 14,99 Edad mitjana 45,41 82

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=