Memòria 2016

ACTIVITAT SOCIAL Per a MC MUTUAL, les persones són una realitat complexa. Els aspectes sanitaris, biològics i psicològics es configurenenuna realitat fortament cultural i social. L’aparició de la malaltia, ja sigui accidental o bé d’un altre tipus, provoca una alteració en tots els camps de l’ésser humà. L’atenció social en salut expressa aquesta línia d’actuació que defineix el treball social a MC MUTUAL. En aquest marc, l’equip de professionals de l’entitat facilita als treballadors lesionats, en una estreta cooperació amb els professionals sanitaris, lamillor reincorporació al seumedi social o laboral quan, a causa d’un accident o d’una malaltia professional, necessiten informació, orientació o ajudes socials. El 2016, l’organització va promoure un intens treball en l’equip de professionals orientat tant a la revisióconceptual coma l’organitzacióde l’equip i al desenvolupament de l’acció professional. Així doncs, es van promoure diversos documents tècnics centrats en el desenvolupament del treball social a la mútua, es van reforçar les bases tècniques de l’informe i del diagnòstic social i es van abordar les activitats que es descriuen a continuació: k k Es va definir el treball social en salut a MC MUTUAL com l’activitat professional que té per objecte la intervenció sobre els factors psicosocials que incideixen en el procés de restabliment i recuperació de l’autonomia dels treballadors i treballadores que han patit un accident laboral o una malaltia relacionada amb aquest entorn, per tal de promoure’n la reintegració social i laboral o, si escau, la millora de la seva autonomia. Es persegueix una intervenció integral, adreçada al suport del treballador i de la seva família, utilitzant les prestacions més adequades en cada situació, ja siguin d’actuació professional o bé econòmiques. k k Es van atendre 3.711 casos, un volum molt similar al que es va registrar durant l’any anterior. Considerant els diferents tipus de demanda, els casos a iniciativa dels centres MC MUTUAL van créixer un 16 % (de 416 a 483 casos), el que orienta a un millor coneixement de l’activitat social 65 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=