Memòria 2016

També es van revisar els aspectes d’eficiència clínica (durada mitjana de la incapacitat temporal per al diagnòstic de lumbàlgia i el seu valor dintre dels de referència) i d’eficiència avaluadora (percentatge de propostes d’alta en Contingències Comunes sobre processos indemnitzables amb un alt grau de coincidència amb la resolució final). Es va mesurar l’impacte de bones pràctiques, comara l’alt compliment dels informes de primera assistència que es donen al pacient sobre el total d’urgències ateses. El monitoratge del sistema de gestió per a la seguretat dels pacients està integrat en el marc de la norma UNE 179003, a través de l’anàlisi del quadre de comandament de seguretat i del seguiment de les accions de millora derivades de les auditories (interna i externa). INDICADORS 2015 2016 ESTÀNDARD DIMENSIÓ Ràtio de Ressonàncies Magnètiques sol·licitades per cada 100 processos de Contingències Professionals 7,2 % 9,5 % 10 % Equitat Lead Time per a intervenció quirúrgica per patologia C: 6,8 d L: 8,2 d C: 6,5 d L: 7,5 d C: 7 dies L: 8 dies Accesibilitat INDICADORS 2015 2016 ESTÀNDARD DIMENSIÓ Durada mitjana de la IT (lumbàlgia) 11 11 10 dies Eficiència INDICADORS 2015 2016 ESTÀNDARD DIMENSIÓ Percentatge d’informes d’assistència sobre el total d’urgències ateses 90 % 95 % 90 % Seguretat 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=