Memòria 2016

Avaluació de la Qualitat Sanitària MC MUTUAL mesura l’impacte de les cinc línies d’actuació incloses en el Pla de Qualitat Sanitària, mitjançant una sèrie d’indicadors que es detallen a continuació. Les cinc línies que marca el Pla de Qualitat Sanitària són: atenció sanitària orientada al pacient, pràctica clínica i avaluadora excel·lents —amb la participació dels professionals en la seva gestió—, capacitació i desenvolupament dels professionals, generació i difusió del coneixement, una activitat sanitària més segura per als pacients i el desenvolupament de la cultura, l’organització i la metodologia per tal de donar suport a la qualitat i a la millora contínua. A fi d’avaluar-ne l’impacte, s’utilitzen els instruments específics següents: ANÀLISI DELS INDICADORS DEL PLA DE QUALI- TAT SANITÀRIA Els indicadors de qualitat sanitària resumeixen el compliment dels objectius fixats per a cada línia d’actuació i informen de l’impacte real que tenen les accions definides. El 2016, es va mantenir l’evolució positiva en la major part dels indicadors de qualitat sanitària, tal com es descriu a continuació. Els resultats de les enquestes de satisfacció van mostrar que l’opinió dels pacients era molt positiva, en relació amb els professionals de tots els centres assistencials. El termini ( lead time ) per a accedir als procediments quirúrgics (accessibilitat) i el temps d’entrega de la documentació clínica sol·licitada pel pacient (equitat) estaven per sota del valor de referència. INDICADORS 2015 2016 ESTÀNDARD DIMENSIÓ Resultat de les enquestes d’opinió dels pacients atesos a les clíniques 9 9 > 8 Satisfacció Resultat de les enquestes d’opinió dels pacients atesos als centres propis en Contingències Professionals 8,7 8,5 > 8 Satisfacció 61 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=