Memòria 2016

presta a la seva població protegida. A l’acte, celebrat al Palau de la Música Catalana, el director general de l’entitat, Eduardo Vidal, va rebre el guardó de mans del president del patronat de la Fundació Avedis Donabedian, el doctor Àlvar Net. k k Elaboració d’una nova Guia de Prestacions especials que fomenta, especialment: l’autonomia, el suport als cuidadors informals, el suport als treballadors autònoms i el manteniment del seu equilibri social, el suport a les activitats d’oci i esport i les accions de recuperació i reinserció laboral. La Comissió de Prestacions Especials, com a òrgan responsable de la concessió d’aquestes prestacions, va aprovar aquesta guia en l’última sessió de l’any. k k Investigacions relacionades amb el projecte Antena de qualitat . L’estudi Antena de qualitat revisa periòdicament l’opinió, sobre aspectes concrets de la qualitat sanitària, en el conjunt de professionals sanitaris i en alguns grups de professionals més perifèrics, de centres de gran dimensió. Diferents publicacions i comunicacions científiques expliciten resultats —amb una evolució positiva en el conjunt—, evidencien la necessitat de reforç als centres perifèrics i posen de manifest la utilitat de les actuacions dutes a terme en matèria de qualitat sanitària. k k Innovació tecnològica a les Clíniques . Durant el 2016, es va consolidar el Laboratori de Biomecànica en la rehabilitació dels pacients d’MC MUTUAL, aportant informació rellevant i contrastada en els tractaments. A més, es van incorporar tècniques rehabilitadores noves, com ara el tractament amb ones de xoc. També es van utilitzar noves tecnologies, com per exemple la realitat virtual, per al tractament de diferents fòbies, i es va començar a treballar en les reconstruccions en 3D com a models per a determinades intervencions i algunes pròtesis a mida. 60

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=