Memòria 2016

CURA DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O PER UNA ALTRA MALALTIA GREU A través d’aquesta prestació, MC MUTUAL va continuar facilitant ajuda als treballadors de les seves empreses mutualistes amb fills afectats per càncer o per una altra malaltia greu. El 2016, es van concedir 147 prestacions noves i es van abonar 3.905.446 euros per aquest concepte. Al tancament de l’exercici, 232 prestacions continuaven vigents. 2015 2016 Nre. casos risc durant l’embaràs 6.146 6.325 Import satisfet 28.037.189 28.612.299 Nre. casos risc durant la lactància natural 14 28 Import satisfet 128.536 207.878 TOTAL CASOS 6.160 6.353 TOTAL IMPORT 28.162.203 28.820.177 PRESTACIONS PER RISC DURANT L’EMBARÀS I DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL 2015 2016 CASOS CONCEDITS 127 147 CASOS VIGENTS A FINALS D’ANY 190 232 IMPORT SATISFET 2.820.952 3.905.446 PRESTACIONS PER CURA DE MENORS AFECTATS PER CÀNCER O PER UNA ALTRA MALALTIA GREU 50

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=