Memòria 2016

Les dades de sinistralitat laboral registrades a les empreses associades van seguir una evolució similar a les de la població ocupada, mantenint l’empitjorament dels últims exercicis. La taxa de sinistralitat calculada sobre la població protegida mitjana, la qual relaciona l’evolució de la sinistralitat amb la variació registrada en la població, va incrementar en un 2,44 %, el que significa que va créixer el percentatge d’accidents amb baixa en un 5,58 %, en relació amb l’exercici anterior, i va disminuir la proporció de treballadors lesionats que no van necessitar una baixa mèdica per al seu guariment en un 0,13 %. La gravetat de les lesions registrades entre la població protegida per l’entitat va mantenir la mateixa proporció d’anys anteriors, i podem ressaltar que un 98,84 % van ser lleus, un 1,07 % greus i un 0,09 % van ser accidents mortals. Accidents amb baixa Accidents sense baixa EVOLUCIÓ DE LA SINISTRALITAT 2016 2016 2015 2015 44.882 54.791 48.931 56.505 EVOLUCIÓ TAXA SINISTRALITAT SOBRE POBLACIÓ PROTEGIDA MITJANA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11,73 % 10,79 % 9,39 % 9,37 % 9,51 % 9,65 % 9,88 % 44

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=