Memòria 2016

les prohibicions per a formar part dels òrgans de contractació. Finalment, mitjançant l’Acord del Consell de Ministres de 16 de desembre de 2016, es van dictar instruccions a l’efecte de donar publicitat a determinats contractes no subjectes a regulació harmonitzada. D’entre altres aspectes, destaca l’obligació de publicar els anuncis de licitació dels contractes de serveis i subministraments amb import superior a 18.000 euros en el perfil del contractant resident a la Plataforma de Contractació, així com l’eliminació del procediment negociat per raó de quantia, en relació amb el qual, fins aleshores, no calia la publicitat. Ja en el tram final de l’exercici, el 3 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la nova Llei de Procediment Administratiu Comú (Llei 39/2015, d’1 d’octubre). D’entre algunes de les seves novetats principals, especialment destinades a que la interacció amb l’administració es fes per mitjans electrònics, destaca la consideració dels dissabtes com dies inhàbils. Des d’aleshores, en el còmput de terminis administratius no computats per dies naturals, no s’han de tenir en compte ni els dissabtes, ni els diumenges, ni els dies festius a la seu de l’òrgan administratiu o al municipi de residència de la persona interessada. 41 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=