Memòria 2016

va situar en el 0,051 la fracció de quota per a finançar la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes , el que va suposar un increment del 2 % en relació amb l’any 2015; i es va mantenir el finançament diferenciat en el Sistema Especial per a treballadors agraris per compte d’altri, amb un coeficient idèntic que en exercicis anteriors: el 0,03 %. Aquests percentatges podien situar- se en el 0,055 % o 0,033 %, respectivament, per a les mútues que acreditessin la insuficiència financera del coeficient general basant-se en circumstàncies estructurals, en els termes que es van establir mitjançant Resolució de 29 de juny de 2016, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social. Com a novetat, a l’efecte de considerar l’existència d’insuficiència financera de caràcter estructural, es va elevar l’índex d’incidència mitjana mensual dels processos d’Incapacitat Temporal per Contingències Comunes (ITCC) 2015, de22.000a24.000 €, sempre que es justifiqués la realització, en l’exercici 2016, d’actuacions orientades al control i al seguiment dels processos de referència, avaluades mitjançant el nombre d’actuacions i del de propostes fundades d’alta mèdica formulades per la mútua. Finalment, el tipus aplicable per al finançament de la incapacitat temporal dels autònoms va continuar en el 3,20 % (o el 2,70 % si es va assegurar el cessament d’activitat o les contingències professionals). L’Ordre de cotització també va fer referència a la campanya del Bonus 2015 , mantenint els valors límit dels índexs de sinistralitat previstos en l’exercici anterior, així com el volum de cotització necessari 39 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=