Memòria 2016

TREBALLADORS AUTÒNOMS k k Els treballadors autònoms adherits a la mútua perceben una prestació econòmica en cas d’incapacitat temporal per contingències comunes. k k En la cobertura de les contingències professionals, la mútua proporciona la prestació econòmica i l’assistència sanitària a fi de restablir la salut del treballador autònom, de manera que pugui reincorporar-se a la feina, en cas que el treballador autònom hagi optat per aquesta cobertura. També pot percebre la prestació econòmica en cas de Cura de Menors Afectats per Càncer o per una altra malaltia greu (CUME) i de Risc durant l’embaràs i durant la lactància natural (REL). k k Per als casos contractats, lamútua gestiona una prestació econòmica pel Cessament d’Activitat dels Treballadors Autònoms (CATA). POBLACIÓ PROTEGIDA k k S’ofereixen cursos de prevenció fets a mida, que els ajudin a desenvolupar el seu treball amb el mínim risc per a la salut. k k En els casos de contingències professionals, la mútua proporciona la prestació econòmica i l’assistència sanitària a fi de restablir la salut del treballador, de manera que pugui reincorporar-se a la feina. També pot percebre la prestació econòmica en cas de CUME i REL. k k En cas que l’empresa hagi optat per la cobertura de Contingències Comunes (CC) amb la mútua, MC MUTUAL s’encarrega de la prestació econòmica per incapacitat temporal per accident o malaltia no laboral. k k Així mateix, poden rebre de la mútua, en concepte de prestació especial, atenció i ajudes socials després d’un accident de treball, que inclouen des de readaptacions de l’habitatge a ajudes a l’estudi per a fills de treballadors morts en accidents de treball, etc. k k És voluntat de la mútua informar, orientar i assessorar de manera propera, proactiva i transparent, a fi de donar una resposta integral als requeriments dels seus usuaris, prestant especial atenció a aquells identificats com de llarg recorregut a través d’un seguiment proactiu i una atenció personalitzada i de qualitat. k k Assessorament en PRL i salut laboral. 31 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=