Memòria 2016

k k Direcció General: La gerència i l’administració de l’entitat són potestat del director gerent, que exerceix la direcció tècnica administrativa i la representació de la mútua. No poden ocupar aquest càrrec les persones que pertanyin al Consell d’Administració o exerceixin qualsevol activitat remunerada en una empresa associada a la mútua. k k Comissió Permanent: Està constituïda per entre cinc i set membres de la Junta Directiva: el president, els vicepresidents, el secretari i els vocals designats per la Junta Directiva mateixa, la qual pot delegar en la Comissió Permanent les funcions i facultats que consideri convenients i que no tinguin el caràcter d’indelegables. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sens perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret. COMISSIÓ PERMANENT (A 31/12/2016) PRESIDENT Sr. Miguel Valls Maseda GUNNEBO ESPAÑA, SA VICEPRESIDENT PRIMER Sr. Ramón Paredes Sánchez-Collado SEAT SPORT, SA VICEPRESIDENT SEGON Sr. Enric Reyna Martínez AMREY HOTELS, SL SECRETARI Sr. Enric Crous i Millet DAMM, SA VOCALS Sr. Joan Curcó Costafreda FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA, SA DIRECTOR GENERAL Sr. Eduardo Vidal Castarlenas 19 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=