Memòria 2016

PÀGINES OMISSIONS DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS PERFIL DE LA MEMÒRIA G4-28 2016 (any natural amb tancament a 31 de desembre) G4-29 2015 G4-30 Anual G4-31 lcasas@mc-mutual.com G4-32 Opció “de conformitat” amb la Guia i l’índex GRI G4-33 La memòria de l’any 2016 no ha estat verificada externament GOVERN G4-34 p. 17, 26 G4-35 p. 17, 26 El director gerent és designat per la Junta Directiva i, posteriorment, confirmat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social G4-36 p. 17, 26 G4-37 p. 17, 26 G4-38 p. 17 G4-39 p. 17 G4-40 p. 17 G4-41 p. 17 La Llei General de la Seguretat Social (text refós aprovat per RD Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre) regula les incompatibilitats i les prohibicions que afecten els membres de la Junta Directiva. G4-42 p. 17, 27 G4-43 p. 17 G4-44 p. 17 Les funcions d’aquests òrgans estan regulades per la legislació. G4-45 p. 17 G4-46 p. 17 G4-47 p. 17 G4-48 p. 21 G4-49 p. 19 El director gerent representa la mútua a les juntes i els transmet la informació de rellevància per a l’organització. G4-50 No es van transmetre informacions rellevants G4-51 p. 17 La retribució dels membres de la Junta Directiva està regulada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social G4-52 p. 17 La retribució dels membres de la Junta Directiva està regulada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social G4-53 p. 17 La retribució dels membres de la Junta Directiva està regulada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social G4-54 G4-55 149 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=