Memòria 2016

SOBRE LA MEMÒRIA LaMemòria 2016 d’MCMUTUAL és un informe anual que reflecteix l’activitat econòmica i social duta a terme per l’organització en l’exercici 2016. També inclou el seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial i amb la gestió responsable dels recursos. Des de l’any 2006, MC MUTUAL publica una memòria anual, seguint els principis que estableix la Global Reporting Initiative (GRI). En aquesta edició, s’han inclòs els de la seva Guia G4, de 2013, pel que fa a la definició del seu contingut (materialitat, participació dels grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat) i a la garantia de la informació aportada (equilibri, claredat, precisió, periodicitat, comparabilitat i fiabilitat). El 2016, MC MUTUAL va iniciar un procés per definir la seva materialitat, consultant els seus assessors, mutualistes i proveïdors. Un procés que es continuarà al llarg de l’exercici 2017 amb la consulta a tots els seus grups d’interès, per a aconseguir una materialitat adequada amb els principis que estableix la GRI. La priorització de la informació reportada en aquesta memòria anual és el resultat de l’opinió dels grups consultats i el resultat d’un procés de simulació dut a terme amb l’equip humà de l’entitat. Tota la informació publicada en aquest informe prové dels sistemes de gestió propis del’organització. Enalguns casos, assenyalats adequadament al llarg del document, les xifres expressades són el resultat d’una estimació a partir de diversos paràmetres. En línia amb el compromís ferm d’MCMUTUAL amb l’aplicaciódecriteris de sostenibilitat imedi ambient, aquest informe anual es publica exclusivament en format digital i, en nom de la transparència, es pot consultar lliurement a www.mc-mutual.com i al portal corporatiu de l’entitat. MCMUTUALtambédifonalgunescòpies,enformat electrònic, als seus grups d’interès, amb l’objectiu de transmetre’ls tota la informació relacionada amb el seu acompliment i compromís amb la responsabilitat social, i efectua comunicació en xarxes socials per a aconseguir la màxima difusió de la informació. DEFINICIÓ DE LA MATERIALITAT Al llarg de l’any 2016, MC MUTUAL va posar en marxa un procés participatiu, amb alguns dels seus grups d’interès, per tal d’identificar els temes materials de l’organització en matèria de responsabilitat social i determinar-ne l’abast, a fi de donar resposta a la publicació de la seva memòria anual. METODOLOGIA Es van dur a terme diverses accions que van ajudar a identificar, de manera interna i externa, els aspectes materials per a l’organització i els seus grups d’interès. 133 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=