Memòria 2016

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 C) PASSIU CORRENT 94.299.331,25 83.495.092,60 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 30.247.488,68 26.288.795,85 II. DEUTES A CURT TERMINI 876.976,18 771.461,24 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00 4. Altres deutes 876.976,18 771.461,24 5. Creditors per arrendament financer a curt termini 0,00 0,00 IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 63.174.866,39 56.434.835,51 1. Creditors per operacions de gestió 6.765.699,87 2.379.488,62 2. Altres comptes a pagar 52.522.291,95 50.326.127,18 3. Administracions públiques 3.886.874,57 3.729.219,71 4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00 V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 495.151.170,75 557.888.384,98 131 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=