Memòria 2016

PATRIMONI NET I PASSIU 2016 REEXPRESSAT EXERCICI 2015 C) PASSIU CORRENT 94.271.285,62 83.460.872,02 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 30.247.488,68 26.288.795,85 II. DEUTES A CURT TERMINI 864.540,18 759.025,24 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00 4. Altres deutes 864.540,18 759.025,24 5. Creditors per arrendament financer a curt termini 0,00 0,00 IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR 63.159.256,76 56.413.050,93 1. Creditors per operacions de gestió 6.765.699,87 2.379.488,62 2. Altres comptes a pagar 52.521.645,00 50.320.139,41 3. Administracions públiques 3.871.911,89 3.713.422,90 4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics 0,00 0,00 V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ 0,00 0,00 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)..... 470.776.954,97 531.223.726,51 123 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=