Memòria 2016

CONTINGÈNCIES COMUNES k k Més treballadors coberts: 1.031.756. œ œ 823.425 treballadors per compte d’altri. œ œ 208.331 treballadors autònoms. k k El percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes meritades es va situar en un 97,63 %. k k Més empreses cobertes en les contingències comunes : 123.986 organitzacions, un 75,24 % del total d’organitzacions associades. k k Un 78,12 % de la població protegida , coberta també en les Contingències Comunes. PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS k k Un 41 % de les sol·licituds rebudes es van resoldre favorablement. k k Prestació total abonada : 814.011 euros. ACTIVITAT SANITÀRIA I SOCIAL, I IMPACTES EN QUALITAT SANITÀRIA k k Avenços en Qualitat Sanitària. œ œ Certificació UNE179003 per a la gestió de la seguretat del pacient a les clíniques: MC MUTUAL certifica tots els seus dispositius assistencials. œ œ Participació, a la sala principal del Congrès de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial, en la ponència: Components per a un sistema d’acreditació en organitzacions sanitàries de cobertura especialitzada . œ œ Premi Ignasi Aragó i Mitjans a la millor memòria d’una institució sanitària i social que atorga la Fundació Avedis Donabedian. k k Renovació de la xarxa assistencial : œ œ Nou centre assistencial a Vigo. œ œ Renovació dels centres de Còrdova, Valladolid, Manresa, Salamanca, Carlet, Irun, Las Palmas i Osca. k k Satisfacció quant al servei rebut: œ œ Els pacients atesos a les Clíniques MC MUTUAL i als centres assistencials van valorar la seva satisfacció amb un 8,83 sobre 10 . k k Impuls de 89 accions per a donar resposta a les 822 queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments rebuts de la població protegida. œ œ El temps mitjà de resposta va ser de 7 dies. œ œ Un 91 % de les respostes es van facilitar en un termini inferior als 15 dies. 11 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=