Memòria 2016

CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT MC MUTUAL està compromesa també amb la conservació del medi ambient i amb la gestió responsable dels recursos. El 2006, amb la publicació de la seva primera memòria de sostenibilitat, l’entitat va incloure la gestió responsable dels recursos en la seva reflexió estratègica i l’anàlisi en temes d’acompliment ambiental. L’entitat fa servir materials adequats per a la construcció i les obres als seus locals; recicla correctament els residus generats mitjançant la contractació d’empreses proveïdores homologades en la gestió de residus perillosos i no perillosos, i va difondre el seu compromís en matèria de responsabilitat ambiental a través dels seus canals de comunicació. Materials Els principals materials utilitzats a MC MUTUAL són: k k Material de construcció : Compleix les normatives i els reglaments que li són aplicables en cada cas, porta el distintiu CE i s’ajusta al que disposa l’article 5.2 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). k k Material d’oficina : la seva compra és centralitzada, el que permet a l’entitat fomentar el consum de materials responsables. El procés de transformació digital queva iniciar l’organitzaciópermetrà que molts documents que s’utilitzaven en suport paper derivin a formats digitals, amb el conseqüent estalvi en el consum de paper i de material d’oficina. k k Material sanitari : es tria a través de la Comissió de Farmàcia i es recull en la Guia Farmacològica. k k Equips d’oficina : la seva elecció es basa en criteris tècnics i, quan cal, en criteris ergonòmics. En el cas dels equips informàtics, es valora la seva capacitat de procés i que compleixin la línia de compatibilitat necessària amb els sistemes existents a l’organització. Es tracta de material inventariable i amb una rotació mínima. El 2016, MC MUTUAL va renovar 480 monitors, 486 telèfons mòbils, i va incorporar 105 tauletes tàctils i equipament audiovisual per a 9 sales de reunions. k k Mobiliari d’oficina : la seva elecció es fa amb els mateixos criteris que els equips d’oficina. 104

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=