Memòria 2016

Totes aquestes mesures responen al desè i últim principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn”. Amb la mateixa premissa de transparència, MC MUTUAL sotmet, de manera biennal, el seu sistema de gestió de la prevenció a una auditoria legal, feta per una entitat externa. L’última auditoria, feta l’any 2015 per AUDISAFETY, va atorgar la consideració d’eficàcia molt alta en la implantació i adequació del sistema de gestió de la prevenció en l’entitat. GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES MC MUTUAL disposa d’una política específica de seguretat de la informació, que tant el seu equip humà com el personal subcontractat i les empreses proveïdores compleixen amb caràcter obligatori. També té recursos necessaris i pren les mesures adequades per garantir el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). Per a poder desenvolupar un model òptim de gestió de la seguretat de la informació, l’organització disposa de dos Comitès de Seguretat, un a nivell estratègic i un altre a nivell operatiu, que treballen per a la cura i el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat. D’entre les accions previstes per a aconseguir aquesta comesa, destaquen les auditories periòdiques, la revisió i la publicació de nous procediments en aquesta matèria, i la resposta als dubtes i a les consultes de caràcter jurídic, tècnic i organitzatiu que puguin sorgir. 101 Memòria MC MUTUAL 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=