Memòria 2016

k k La centralització de les compres. k k Una política de seguretat en la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació a pacients, etc.). k k La gestió de medicaments i productes sanitaris (Comissió de farmàcia). k k Un servei de prevenció propi. k k La protecció de dades personals (Comitè de Política de Seguretat i Comitè Operatiu de Seguretat). k k La supervisió de tots els procediments de gestió per part del departament d’auditoria interna. k k Una comissió d’igualtat. k k Un comitè d’ètica. k k Un comitè de transparència, creat a finals del 2014, per donar resposta a la Llei 19/2013, Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern. k k Un comitè de prevenció de riscos laborals. k k Un comitè de compliment normatiu. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS El 2016, també es va produir un canvi en la gestió de la coordinació d’activitat empresarial, apostant per una aplicació informàtica en línia (CTAIMACAE.net ) que facilita a tots els intervinents el compliment del que indica la normativa d’aplicació de manera eficaç i eficient. GESTIÓ TRANSPARENT MC MUTUAL gestiona amb transparència i eficiència els recursos públics de la Seguretat Social. La Intervenció General de la Seguretat Social fa una auditoria anual dels seus estats comptables i, a més, la mútua disposa d’uns mecanismes de control addicionals, com ara: 100

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA0NzE=