Page 99 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

JORNADA COMPLETA JORNADA PARCIAL TOTAL PER SEXE HOMES DONES HOMES DONES HOMES DONES 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

PLANTILLA ESTABLE

441 447 744 760 158 152 403 403 599 599 1.147 1.762

PLANTILLA EVENTUAL

5 9 21 19 15 27 34 37 20 36 55 92

TOTAL PLANTILLA:

446 456 765 779 173 179 437 440 619 635 1.202 1.854

MODALITAT DE CONTRACTACIÓ

L’índex de rotació per voluntat pròpia del personal indefnit es va situar en el 0,5%. Per calcular aquest índex, MC MUTUAL té en compte les baixes degudes a excedències voluntàries i rescissions de contracte per part del treballador.

99

Page 99 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »