Page 96 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

EQUIP HUMÀ

A fnals de 2015, MC MUTUAL comptava amb un equip humà format per 1.854 professionals, un 65,7% del qual eren dones i un 34,3%, homes.

Un grup de persones amb una gran experiència en l’atenció de la salut laboral i totalment implicat amb la missió de l’organització, atès que la seva mitjana d’antiguitat a MC MUTUAL era de 14 anys, i la seva mitjana d’edat de 45. A fnals de l’exercici, un 95,05% comptava amb un contracte de treball estable a l’entitat.

CENTRE DE TREBALL

2014 2015

ZONA 1 434 452 ZONA 2 492 498 ZONA 3 310 310 TOTAL ZONES 1236 1261 CENTRAL 361 361 CLÍNIQUES MC 224 232 TOTAL NACIONAL 1821 1854

EQUIP HUMÀ PER ZONA

Zona 1: Catalunya; Zona 2: Principat d’Astúries, Castella - la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i Comunitat de Madrid, Andalusia; Zona 3: Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, Euskadi, la Rioja, Regió de Múrcia, Navarra i Comunitat Valenciana.

96

Page 96 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »