Page 95 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

DIVULGACIÓ DE LA PREVENCIÓ

PUBLICACIONS

Amb la intenció de mantenir informada la seva població protegida, MC MUTUAL elabora materials que proporcionin informació concreta sobre determinats aspectes i conceptes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

El 2015, va editar sis números de la publicació en línia MC Salut Laboral, que es van distribuir a 15.879 subscriptors; va pautes per a la prevenci col·lecció demanuals de en Activitats sanitàries i se en el web corporatiu d d’activitats educatives; i Campus en línia de Preve

AUDIOVISUALS

El 2015 es van publicar e col·lecció PIMEX (Picture com a objectiu fer visible laboral i revelar com co efectiva. Uns audiovisua una gran efcàcia als disponibles tracten aspe l’ergonomia i la higiene.

També es va elaborar un

sobre Bioseguretat, uns materials que ofereixen pautes destinades a prevenir el contacte amb agents biològics, causat per ferides ambmaterials tallants i punxants, un dels principals riscos entre el personal sanitari. La col·lecció està formada per 22 vídeos, disponibles en el web corporatiu i en el canal de Youtube de l’entitat.

ALTRES PROJECTES I COL·LABORACIONS

>> El 2015, va fnalitzar el projecte FormalCat, iniciat per MC MUTUAL en col·laboració amb altres organitzacions sanitàries i de l’àmbit de la prevenció. Els resultats positius del projecte van permetre valorar l’efectivitat de les mesures aplicades als laboratoris d’anatomia patològica i elaborar unes recomanacions òptimes de control de l’exposició a formaldehid.

>> Col·laboració en R 3.0 Psicosocial, impulsat juntament amb Aedipe Cataluña, Audit &

Foment del Treball

95

Page 95 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »