Page 94 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

FORMACIÓ

MC MUTUAL va incrementar la seva extensa oferta formativa en matèria de prevenció de riscos i salut laboral, amb la incorporació de noves temàtiques, que van donar resposta a les necessitats dels seus mutualistes. Amb aquest objectiu, va elaborar més activitats en totes les modalitats de formació que posa a disposició de la seva població protegida: presencial o en línia, a través del Campus MC MUTUAL.

L’entitat va organitzar 55 seminaris, 34 jornades tècniques de prevenció i un seminari en línia sobre el sistema Bonus. Aquest sistema de formació, que ja fa dos anys que està implantat a MC

L’experiència dels professionals d’MC MUTUAL en matèria de prevenció de riscos laborals els va portar a intervenir en diversos esdeveniments, impartint ponències com a experts i col·laborant amb entitats com l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Foment del Treball Nacional i centres universitaris, entre altres.

MUTUAL, facilita l’accés a les sessions divulgatives a un públic més ampli i permet transmetre els missatges d’una manera més ràpida i efcient.

La formació en línia es va vehicular a través del Campus MC MUTUAL. Una plataforma d’e-learning, que proporciona cursos de qualitat, de manera personalitzada, sense necessitat d’assumir tecnologia pròpia. El 2015, el Campus va comptar amb 2.917 matriculacions.

En aquest exercici, es van incorporar al Campus dos nous cursos: Atenció de la veu, que ofereix les eines necessàries per a un ús adequat de la veu; i Diversitat i RSI, un curs destinat a afavorir les conductes ètiques dels treballadors i desenvolupar una adequada responsabilitat social individual dins l’empresa.

MODALITAT EDUCATIVA

NOMBRE D'ASSISTENTS

Formació presencial

232

Formació en línia (Campus MC MUTUAL)

2.917

Sessions informatives

1.350

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

94

Page 94 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »