Page 91 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

professionals, i proporcionar-los l’ajudanecessària en la implantació de campanyes preventives.

Així mateix, es van fer informes de sinistralitat, que van servir per proporcionar informació al detall dels accidents de treball i les malalties professionals i analitzar la seva evolució.

El nombre d’activitats d’assessorament en prevenció efectuades durant 2015 va pujar a 4.948, amb 3.170 activitats d’assessorament i 1.778 informes de sinistralitat emesos.

Les empreses també poden baixar, directament de la zona privada del web d’MC MUTUAL, els informes de sinistralitat de les seves organitzacions. Un servei que va ser molt utilitzat el 2015, ja que es van registrar 9.170 accessos en la seva versió detallada, un 14% més que en l’exercici anterior; i 2.285 en la seva versió evolutiva, un 29% més que el 2014.

Un altre recurs disponible és el canal de

comunicació Consultes de Prevenció, allotjat en el web corporatiu, i a través del qual es resolen, en menys de 72 hores, les consultes efectuades per part dels mutualistes. El 2015, l’ús del servei va créixer un 26%, rebent un total de 29 consultes ateses satisfactòriament.

PLA D’ACCIÓ PER A EMPRESES AMB ESPECIAL SINISTRALITAT

El 2015, MC MUTUAL va seguir ajudant a millorar la gestió preventiva d’aquelles organitzacions que tenen uns índexs més elevats de sinistralitat, mitjançant el Pla d’acció en empreses amb especial sinistralitat (PAEES). Van participar en el pla 127 empreses, amb un total de 9.871 treballadors, i els resultats obtinguts van ser molt positius, atès que es va registrar una reducció de la sinistralitat del 36,35%. En termes absoluts, aquesta reducció correspondria a haver evitat 277 accidents de treball amb baixa, i a un estalvi de 7.197 jornades de treball perdudes durant l’any en aquelles organitzacions en què els

91

Page 91 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »