Page 90 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

MC MUTUAL manté un ferm compromís amb la prevenció de riscos laborals i aposta pel paper rellevant que han de tenir les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en matèria de reducció de la sinistralitat i en la promoció de la salut laboral entre la població protegida. Per aquest motiu, l’organització impulsa les actituds saludables i segures en l’entorn laboral, i promou accions en pro de la prevenció entre els seus mutualistes i en la societat en general. Una prova d’això és que, el 2015, aquestes accions es van incrementar un 15%, respecte a l’exercici anterior.

Totes les activitats preventives que es desenvolupen des de l’entitat, amb càrrec a les quotes de la Seguretat Social, estan avalades per la certifcació ISO 9001:2008. Així mateix, MC MUTUAL també mesura la satisfacció dels usuaris després de cada acció preventiva i, el 2015, va registrar una puntuació de 9 sobre 10.

Les accions preventives que duu a terme MC MUTUAL s’estructuren partint de quatre grans eixos d’activitat: assessorament, promoció, formació i divulgació.

ASSESSORAMENT

Amb l’objectiu de reduir al màxim els nivells d’accidentabilitat en l’àmbit laboral, MC MUTUAL va proporcionar assessorament a les seves empreses associades i als seus treballadors autònoms adherits, per orientar-los en les tasques de gestió de la prevenció en les seves organitzacions, així com també per analitzar les causes dels accidents de treball i malalties

3.170 assessoraments efectuats 1.778 informes de sinistralitat emesos

4.499 persones formades en prevenció

90

Page 90 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »