Page 88 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

14. Recorrem habitualment a guies clíniques i ftxes ocupacionals.

15. Tenim oferta de formació que és útil i els professionals acostumem a recórrer-hi i treure'n rendiment.

16. Participem en estudis, investigacions, comunicacions a congressos o publicacions especialitzades.

17. Rebem alumnes en formació.

18. Quan s'incorpora un professional nou en el meu centre s'aplica un pla d'acollida perquè la seva incorporació sigui més senzilla.

19. Al nostre centre hem elaborat un mapa de riscos per a la seguretat del pacient.

20. Al centre tenim instal·lats dispensadors de solució hidroalcohòlica i/o sabó per a la higiene de mans a tots els punts d'assistència.

21. Tenim un sistema per identifcar, classifcar i emmagatzemar de manera diferenciada la medicació considerada d'alt risc.

22. La informació de les al·lèrgies dels pacients és sistemàticament recollida en la història clínica. 23. Hem rebut formació en qualitat i seguretat del pacient.

24. El procediment per a l'extracció de sang té en compte les recomanacions en matèria de seguretat dels pacients.

25. Conec el referent de qualitat del meu centre.

88

Page 88 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »