Page 84 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

B. OPINIÓ DELS PACIENTS

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ A PACIENTS

Durant l’exercici 2015, MC MUTUAL va consultar els seus pacients, de manera sistemàtica, a f de conèixer i mesurar la seva conformitat respecte als serveis rebuts. Així mateix, vapromourediversos canals de comunicació que li permetessin reclamar les seves opinions i suggeriments.

Per conèixer de primera mà la satisfacció de les persones ateses als centres propis de l’entitat, MC MUTUAL va fer enquestes de valoració a una mostra fable de població protegida que, durant la setmana anterior, havia estat visitada a les seves instal·lacions.

El 2015, va efectuar 2.570 enquestes telefòniques, amb un marge d’error estadístic inferior al 5%, i va obtenir una valoració mitjana de satisfacció d’un 8,70 sobre 10.

PERCENTATGES DE SATISFACCIÓ PER SERVEI

URGÈNCIES C. PROFESSIONALS REHABILITACIÓ C. COMUNES HOSPITALITZACIÓ

2015 2014

84

Page 84 - Memoria 2015 Catala

This is a SEO version of Memoria 2015 Catala. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »